**JV Girls & Boys, Varsity Girls & Boys vs. Bryson @ Bryson